این کنگره از ٢ الی ٥ خرداد سال ٩٦ برگزار شد. در این کنگره حول محور موضوعاتی چون:

  • امکان باروری مردان با اسپرم مرده
  • دخانیات عامل اصلی سرطان مثانه
  • گوشت قرمز و بیماریهایه سنگ کلیه و…

این شرکت در این کنگره برایه اولین بار در کشور از سیستوسکوپ و یوریتر اسکوپ یکبار مصرف فلکسیبل خود رو نمایی کرد.