دومین سمینار بیهوشی رژیونال با موضوع بلوک های عصبی محیطی تحت هدایت سونوگرافی برای جراحی های اندام فوقانی و تحتانی ۱۸ و ۱۹ آذر در مرکز اختر برگزار گردید.

این سمپوزیوم که به همت بخش بیهوشی بیمارستان اختر و با حمایت جناب آقای دکتر دباغ مدیر محترم گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور رئیس محترم انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران و اساتید و صاحب نظران و متخصصان رشته های بیهوشی،درد و طب اورژانس و پزشکان عمومی و پرستاران و هوشبران برگزار گردید.

دبیر علمی سمینار جناب آقای دکتر فرامرز مصفا اظهار داشتند :”پیشرفت شگرف دانش پزشکی و به تبع آن علم بیهوشی در طی دهه های اخیر باعث گردیده تا این رشته پزشکی دارای شاخه های متععدی گردد که هر کدام از آنها نیاز به مطالعه و دستیابی به تجربه طولانی دارد.رشته رژیونال آنستزی یکی از زیر گروه های فوق تخصصی می باشد که به خصوص به مدد استفاده از تکنولوژی اولتراسوند تحولات شگرفی را از پیش رو گذرانده است. گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به خصوص گروه بیهوشی بیمارستان اختر افتخار سال ها آموزش تکنیک ها و ظرایف بیهوشی رژیونال را به دستیاران رشته بیهوشی دارد . مسلما برگزاری سمینارها و کنگره های مختلف در ارتقای این رشته سهم بزرگی خواهد داشت .”