هوش‌بری یا بی‌هوشی، یکی از شاخه‌های تخصصی در زمینه پزشکی است که برروی کاهش (یا تسکین) درد بیمار در طی عمل جراحی و پس از آن تمرکز دارد. به این فرایند درمانی بی‌هوشی اطلاق می‌شود. شاغلین در این رشته، هوش‌بر و در برخی کشورها تحت عنوان متخصص بی‌هوشی شناخته می‌شوند. اغلب تسکین درد بیمار در شرایط غیر جراحی و همچنین مسئولیت مراقبت‌های ویژه از موارد خاص مرتبط با تخصص هوش‌بری است.